Entreprenöriella kompetenser

22 entreprenöriella kompetenser


Personligt ledarskap – självkunskap

 

 • Självkänsla och självförtroende
 • Personliga gränser och integritet
 • Behov och lust
 • Uppmärksamhet och bekräftelse
 • Ansvarstagande
 • Konsekvensbedömning
 • Känslomedvetenhet/hantering
 • Medvetenhet om styrkor och talanger
 • Värderingstydlighet
 • Tålamod och uthållighet
 • Förmåga att hantera osäkerhet och tvetydighet


Förändringskompetens och lärande

 • Förmåga att reflektera
 • Gränslöst lärande
 • Abstraktion och konkretisering
 • Motivation och framtidstro
 • Lösningsorienterat tänkande
 • Kommunikationskompetens
 • Nätverkskompetens
 • Omvärldsorientering


Ta-sig-församhet

 • Idéutvecklingskompetens
 • Handlingskraft
 • Projekt- och organisationskompetens

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *