Om www.slugt.se

 
Slugt.se ska ge inspiration, kunskap och energi att skapa! 

Vi som samskapar denna blogg är lärare och elever på Kvibergsskolan. Vi vill visa hur vi arbetar med olika skapande projekt i slöjd med koppling till digital kompetens, teknik och media.

OM syfte –  Interaktion, inspiration och information!

 •  Vi kommer att samverka kring olika projekt, enskilt eller i grupp. Här på bloggen kan vi spara alla våra idéer, visa hur vi planerar och få syn på vår arbetsprocess. Förhoppningen är skapa en plattform här för att fler ska utöka lärandet genom samverkan. Vi hoppas att sidan kan komma att fylla många funktioner för alla som är nyfikna på att lära med och av varandra. Genom estetiska, flexibla lärprocesser….. Sidan är öppen för alla att dela med sig på/från/med/av:-)
  Vår blogg utvecklar även vår kunskap om internet och bidrar till att vi blir medvetna användare. 

OM den pedagogiska kopplingen

 • I vår blogg kommer vi att analysera och värdera arbetsprocessen, visa på hur vi kan välja och motivera olika tillvägagångssätt, väcka nyfikenhet att utforska och experimentera samt visa på hur vi kan tolka och beskriva estetiska och kulturella uttryck. De elever som lägger upp sitt arbete på denna sida har blivit tillfrågade att delta och vi lärare är inspiratörer och handledare. 
 •  Vi tar ansvar för hur vi hanterar informationsteknik i en komplex verklighet. När vi arbetar med vår bloggsida blir vi medvetna konsumenter se internet i skolan

OM upphovsrätt

 • Vår blogg utvecklar vår kunskap om internet och bidrar till att vi blir medvetna användare. Genom eget engagemang och driven motivation kan elever på ett spännande sätt uttrycka sig, dela kunskap och samarbeta i olika konstellationer.
 • Bilder vi använder på bloggen har vi för det mesta skapat eller fotograferat själva. ibland lånar vi andras material och berättar då var vi lånat det
 • Använd denna licens om ni  använder våra bilder.
  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Vi använder oss av Webbstjärnans informationsbild: http://www.webbstjarnan.se/wordpress/wp-content/uploads/jag-hittade-en-bild.pdf för att förvissa oss om att vi tar hänsyn till bildernas upphovsrätt.

OM varför vi bloggar –

För att få en ökad medvetenhet om hur och vad man skriver på nätet. Bloggen är ett redskap för lärandet i många skapande sammanhang och användandet ökar. Den visar också att språket är viktigt i alla ämnen inte bara de teoretiska, vilket är fantastiskt för helheten. Allt samverkar.

Eleverna

 • skriver för andra.
 • bearbetar texter och har kunskap om vad man får och inte får göra på nätet.
 • får möjlighet att visa upp arbete och inspirera andra
 • använder stöd på bloggen i arbetet
 • använder digital teknik för att medvetet samverka och lära av varandra
 • använder bloggen som en möjlighet att nå målen i många ämnen. 
 • Skapar värde för andra

Välkommen att ta del av skapandets magi!

Susanne Tobiasson, lärare i slöjd, Kvibergsskolan, Östra Göteborg och Hedeskolan, Kungsbacka

P. s  Ordet slöjd kommer från fornsvenska slöghþ, motsvarande adjektivet slögher, ’slug, skicklig, händig, konstfärdig’ (källa Wikipedia)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *