Frågor till stöd för kunskapskraven i slöjd

 Kunskapskrav/förmåga 1

Eleven kan formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

 • Vilka olika tekniker och material kan du välja mellan?
 • Vilka av dina tidigare kunskaper kan du ha nytta av i projektet?
 • Vad behöver du lära dig för att klara av det här projektet?
 • Hur vet du vad som ska göras i ditt arbete?
 • Hur gör du för att din produkt ska bli precis som du tänkte från början?
 • (Är det viktigt att det blir som du tänkte från början?)
 • Vad vet du om materialet du har valt? Kunde ett annat material funkat lika bra?

 

Kunskapskrav/förmåga 2

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap, och maskiner på ett säkert och fungerande sätt.

 • Vilka nya redskap lär du dig i projektet?
 • Hur gör du när du lär dig att bli bra på det redskapet?
 • Vad behöver man tänka på när man använder det redskapet?
 • Vad behöver man veta för att redskapet ska fungera på ett säkert och korrekt sätt?
 • (Vilka råd skulle du ge någon annan som ska använda redskapet?)

 

Kunskapskrav/förmåga 3

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger motiveringar till sina val.

 • Varför väljer d just det materialet till din produkt?
 • Om du valt ett annat, hur hade det påverkat din produkt?
 • (Många av frågorna koppladetill detta kunskapskravet finns redan bland de frågor som har med din planering att göra)

 

Kunskapskrav/förmåga 4

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial

 • Varför gör du just den här saken, var kom din inspiration ifrån?
 • Hur kan du utveckla din idé vidare?
 • Hur kan du förbättra din produkt?
 • På vilket sätt kan din produkt kopplas till dina egna tankar?

 

Kunskapskrav/förmåga 5

Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion

 • Vilka olika material använder du i ditt arbete? Hur fungerade de ihop?
 • Är det något särskilt man behöver tänka på när man blandar de olika materialen?
 • Har du kommit på något nytt idag som du inte visste tidigare?
 • Är det något särskilt man behöver tänka på när man blandar de olika materialen?

 

Kunskapskrav/förmåga 6

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt

 • Berätta hur du gör när du inte vet hur ditt projekt ska komma vidare?
 • Vad/vilka tar du hjälp av för att komma vidare? Vad/hur lär du dig då?
 • Hur får du ny kunskap om dina material, redskap, ditt projekt?
 • Hur gör du ny kunskap till din?

 

Kunskapskrav/förmåga 7

Eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp samt visa på samband mellan form, funktion och kvalitet

 • Hur tycker du att ditt arbete blev till slut om du jämför med det du tänkte när du planerade?
 • Vad har ändrats och varför?
 • Hur har du kunnat påverka resultatet?
 • Om du gjorde samma sak igen, vad skulle du göra annorlunda då?

 

Kunskapskrav/förmåga 8

Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer

 • Kan du koppla ditt arbete till en trend i samhället?
 • Kan ditt arbete kopplas till något i dåtid? Nutid?
 • Har du utvecklat en stil, har du försökt likna något som du sett tidigare?
 • Hur kan man se det?
 • Har du ändrat teknik? Färgschema? Material? För att nyskapa?