Montessoripedagogiken och slöjd

Slöjd
ur ”Montessoripedagogik i förskola och skola”,20140923_132833-1
Kristina Skjöld Wennerström och
Marit Bröderman Smeds

Att arbeta med händerna utvecklar hjärnan. Maria montessori menade att skolan i alltför hög grad betonade det intellektuella arbetet. Hon ville att handens arbete skulle jämställas med hjärnans för att baarnen skulle få en så allsidig utveckling som möjligt. Allt tyder på Maria Montessori hade rätt i att mental utveckling är beroende av motorisk aktivitet, ändå är det fortfarande så att skolan inte i tillräckligt hög grad lägger vikt vid praktiska ämnen. I Lpo-94 får de praktiska ämnena mindre tid än tidigare.

Slöjdär först och fråmst ett skapande ämne, där barnen ska få möjlighet att uttrycka sig i material som trä, textil, metall och läder. Många av aktiviteterna är också en fortsättning på de praktiska vardagsövningarna – som att stryka, klippa mm samt de sensoriska övningar som under förskoleåren gjorde barnen uppmärksamma på form, färg och nyanser för olika material mm.

Naturligtvis innehåller slöjdämnet även teori – om hur man utför vissa moment – och här kan slöjdläraren bygga upp en egen materiel och utarbeta arbetskort, på samma sätt som montessoriläraren gör i de övriga ämnena. Läraren bör också på ett inspirerande sätt ge barnen insikt i hur viktigt hantverk har varit för människan genom tiderna. En annan uppgift för läraren är att organisera undervisningen så att barnen har möjlighet att bli så självständiga som möjligt, det vill säga att förbereda miljön i slöjdsalen. Alla verktyg ska vara tydligt märkta och ha sin bestämda plats.

Många montessoriskolor vill förverkliga idén om att barnen ska kunna ha slöjd när de vill. Den friheten ger den bästa förutsättningen för fritt skapande, men är ofta svår att genomföra. I svenska skolor finns krav på utbildade slöjdlärare och speciella slöjdsalar, vilket för med sig att slöjden blir en organiserad verksamhet dit barnen går ett visst pass i veckan. På vissa skolor arbetar man mycket i projekt – slöjdlärarna och övriga lärare tillsammans – och man kan då finna friare samarbetsformer. Ibland kan hela slöjdundervisningen vara ett projekt i sig, som till exempel att barnen tillsammans konstruerar och bygger något användbart till skolan eller till montessoriförskolan, till exempel en klätterställning eller en lekstuga. Barnen kan då även få tillfälle att måla, sy gardiner och kuddar med mera.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *