Planering/ logg /utvärderingsfrågor år 4-6 för Slöjdportfolio

Dessa frågor är desamma som finns på www.Slöjdportfolio.nu.
Om du inte kommer in på ditt konto där, så svarar du på frågorna här på bloggen i ett inlägg. Lycka till!
OBS! Glöm inte att lägga in foto av ditt projekt!
PLANERINGSFRÅGOR
 1. Vad är ditt syfte med arbetet?
  (Motivera och beskriv så utförligt du kan, de olika val du gjort gällande:
  – Användningsområde,
  – Formgivning
  – Materialval
  – Färgval
  – Symboler)
 2. Vad finns det för miljöaspekter (tankar om och händelser som ditt föremål påverkat miljön)? Beskriv så utförligt du kan vad och på vilket sätt de påverkar.

DIN SLÖJDLOGG

 1. Dokumentation/reflektion utav arbetsprocessen:
  (Exempel: Vad har jag gjort idag? Hände något speciellt? Vad ska jag göra nästa gång?)

UTVÄRDERINGSFRÅGOR

 1. Beskriv så utförligt du kan hur din arbetsinsats/ditt sätt att jobba, påverkat arbetets kvalitet?
  (Beskriv händelser positiva/negativa som du upplevt påverkat ditt arbete. Vad hände,varför, kunde det gjorts annorlunda?)
 2. Tolka, beskriv hur val av material, form, färg och symboler påverkat ditt slöjdföremål. Motivera så utförligt du kan vad och hur.(Slöjdföremålets uttryck påminner mig om/får mig att tänka på/ ger en känsla av!)
 3. Enligt kunskapskraven årskurs 6, hur anser du att ditt arbete skall värderas?