Teman & planeringar – historik

Åk 6

Åk 7

Åk 8

Åk 9

Övergripande projekt

Fredagar 12.30-14.30 jobbar vi åldersintegrerat med elever 7-9. Inriktning är matematik, programmering och djup och stöd, och det har visat sig bli en skapande kombination.

Flera projekt med anknytning till digitala verktyg och programmering är i gång just nu.

  • Workshop i Scratch + MaKeyMaKey. Elever i åk 8 skapar tillsammans ett koncept för att introducera programmering och digitalt skapande för yngre elever. Såhär på planeringsstadiet är det åk2 som blir först ut.
  • Bygga dator inklusive bord. En dator för programmering, film mm håller just nu på att sättas ihop.
  • Introduktion till programmering genom kursen : Kom igång med Scratch

  • Pilotprojekt för uppstart av GAFE (Google apps for education)
  • Makerspace – makerskola.se
Tekniktävling (20150826)

Tekniktävlingen ska stimulera såväl elever som lärare till att arbeta med teknik i skolan och den ska fungera som ett naturligt inslag i teknikundervisningen. I syftet för ämnet teknik kan man läsa att undervisningen ska leda till att eleverna kan:

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Tekniska Samfundet i Göteborg har arrangerat denna tävling sedan år 1993 (i samarbete med Chalmers) och genom åren sett många kreativa och inspirerande lösningar av tävlingsuppgiften.

Läs mer om Tekniktävlingen här.

Läsåret 15/16 deltar vi med fyra bidrag.
Uppgiften för åk 5 och 6 är att skapa ”Framtidens boende”,
och för åk 7 och 8 gäller det att konstruera ”Framtidens lågenergihus”.

Onsala Montessoriskola har flera vinster att vara stolta över. Innovativa, kreativa 6:or har gått till final vid tre tillfällen och vid två av dem har de kammat hem 1:a priset, 2007 och 2013. Stort! 2009 fick klassen hedersomnämnande för bästa design. Stort det också.

Så… vi ser med spänning fram mot nya innovativa lösningar i årets omgång och hoppas på att ta oss till final:-)

Här på bloggen kommer vi att ge möjlighet att kika in under arbetets gång. Håll koll:-)

melodifestival